Projectomschrijving

Vraagstuk

Kan een digitaal wijkportaal ouderen ondersteunen om zelfredzaam en actief te blijven in hun eigen leefomgeving? Technologie kan hierbij uitkomst bieden, maar dit is tegelijkertijd een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project hebben de onderzoekers samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal ingericht. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten).

Onderzoek

Het plan was om in het project te onderzoeken op welke wijze ouderen (65-85 jaar) en hun naasten dit platform gingen gebruiken en hoe zij dit ervaarden. De respons op het platform was echter zo laag dat het niet mogelijk was om het onderzoek voort te zetten. Hierop is de onderzoeksvraag bijgesteld en hebben de onderzoekers onderzocht waarom de betrokkenheid van ouderen onvoldoende was.

Uitkomst

Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform.
Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Producten

De do's and don'ts van online wijkplatformen

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website