Projectomschrijving

Vraagstuk

Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog meer voor leerlingen in het vmbo. Deze doelgroep heeft ook een minder gezonde leefstijl dan leerlingen op hogere onderwijsniveaus.

Onderzoek

Reden voor het Instituut voor Sportstudies om Goalkeeper! te ontwikkelen. Goalkeeper! is een methode waarmee leerlingen hun sportvaardigheden ontwikkelen en aan een gezonde leefstijl werken. De focus van de methode ligt op zelfregulatie, waarbij de context van de gymles en de rol van de vakleerkracht een cruciale rol spelen. De interventie is getest op drie vmbo-scholen.

Uitkomst

Docenten die werkten met de methode geven minder directe instructie, stellen meer vragen, en die vragen zijn veel vaker gericht op de ontwikkeling van zelfregulatie-vaardigheden. Leerlingen van de interventiescholen gaan significant meer vooruit op onderdelen van zelfregulatie (monitoren en reflecteren) dan leerlingen op de controlescholen.

Hoe verder?

Goalkeeper! wordt op steeds meer scholen uitgevoerd. Ook vindt momenteel verdere doorontwikkeling van de leefstijlmodules plaats en ligt de focus op het ondersteunen van de didactische vaardigheid van docenten om zelfregulatie van leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website