Projectomschrijving

Vraagstuk

Deze voorstudie naar de (on)mogelijkheden van effectonderzoek naar de Gezonde School zoals uitgevoerd in het Nederlands onderwijs (PO, VO en MBO), is verricht voor de toekomstige programmering van het onderzoek op dit gebied door ZonMw.

Onderzoek

Er zijn inventarisaties verricht van best mogelijke en haalbare onderzoeksopzetten waarbij gekeken is naar (a) indicatoren voor leerlinguitkomsten en voor schoolse factoren die worden verondersteld daarop effect te hebben (de zogeheten 4 pijlers van de Gezonde School aanpak), (b) best bruikbare onderzoeksdesigns, (c) welke bestaande databases voor dergelijk onderzoek gebruikt kunnen worden, (d) welk type onderzoekvragen en -designs voor de korte- en lange termijn op meeste steun kunnen rekenen bij stakeholders en experts.

Uitkomst

De onderzoekers van TNO hebben ZonMw aanbevelingen gedaan voor de programmering van het evaluatieonderzoek naar de Gezonde School aanpak in Nederland, zowel voor de korte als langere termijn.

Lees meer in 'Eindrapportage Voorstudie effectenonderzoek Gezonde School Nederland'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website