Projectomschrijving

Vraagstuk

Je Lijf Je Lief! is een theoretisch onderbouwd lespakket dat bedoeld is om seksuele grensoverschrijding in het praktijkonderwijs te voorkomen. In dit project is onderzocht of het lespakket effectief is, en hoe het geven van de lessen het best gestimuleerd kan worden op scholen.

Onderzoek

Uit interviews bleek dat leerlingen van de lessen hebben geleerd, maar vragenlijstonderzoek toont geen effect aan. Beperkt reflectievermogen, neiging tot zelfoverschatting, nog weinig of geen seksuele ervaring en een grote diversiteit binnen de doelgroep zijn hierop waarschijnlijk van invloed geweest.

Uitkomst

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen:

  • In dergelijk onderzoek is een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden nodig.
  • Je Lijf Je Lief! is een waardevol lespakket, zeker als onderdeel van een doorlopende leerlijn seksuele vorming.
  • Het belang van het thema dient onderschreven te worden door scholen.
  • In zowel de lessen als onderzoek moet rekening worden gehouden met diversiteit in de doelgroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website