Projectomschrijving

Vraagstuk en onderzoek

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongeren. Het doel van dit project was om na te gaan, door middel van een Randomised-Controlled Trial design, of Rots & Water effect heeft op de weerbaarheid, het psychosociaal welbevinden, de sociale veiligheid en de seksuele gezondheid van vmbo-leerlingen. Daarnaast werd onderzocht onder welke condities Rots & Water effectief is, waarbij gelet werd op eigenschappen van jongeren en trainers. Ook is onderzocht hoe de effecten bereikt worden: verloopt dat via meer zelfcontrole, zelfreflectie, en een groter gevoel van eigenwaarde van de leerlingen? Daarnaast is aandacht gegeven aan de communicatie in de klas: verbetert de communicatie tussen de leerlingen en leidt dit tot een hoger gevoel van sociale veiligheid? Tenslotte is onderzocht wat de zorgbehoefte is van leerlingen zelf.

Uitkomst

Universele schoolinterventies hebben kleine positieve effecten op hoe leerlingen zichzelf zien en met anderen omgaan. Sommige componenten geassocieerd met sterkere interventie effecten worden weinig toegepast. Op nameting en follow-up blijken juist andere componenten effectief. De schoolinterventie Rots & Water blijkt direct na de interventie effectief (op enkele uitkomsten) bij 1299 vmbo-leerlingen als weinig leerkrachten bij de interventie betrokken zijn. De meeste effecten doven zes maanden na de interventie weer uit, behalve voor seksuele autonomie en emotieregulatie. Het betrekken van meer leerkrachten en ouders draagt niet bij aan de effectiviteit. Daarnaast zijn persoonlijkheidskenmerken van invloed op de effectiviteit en verschillen leerlingen in hoe ze reageren op Rots & Water; kwetsbare leerlingen profiteren niet of nauwelijks van Rots & Water in het algemeen. Verder is het belangrijk te richten op prosociaal gedrag en veranderen zelfbewustzijn en positieve ontwikkeling parallel naast elkaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website