Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project gingen onderzoekers van Wageningen Universiteit na of en in welke mate het aandeel gezonde producten in het kantineassortiment de gezonde keuzes van mbo studenten beïnvloedt. Ook onderzochten zij of het betrekken van studenten bij het ontwerp van de kantine en het assortiment dit kan versterken.

Onderzoek

Het project bestond uit 2 experimentele studies uitgevoerd in 2 kantines van het ROC (MBO onderwijs) in Ede en in Velp. De onderzoekers werkten hierbij samen met ROC A12, onderwijscateraar Cormet Enjoy the Good Life en met shoppermarketingbureau Conspicuous. In het schooljaar 2016-2017 is het assortiment van ‘Gezonde Keuze’ producten in Velp gradueel verhoogd van 60% naar 70% en uiteindelijk tot 80%. Op de locatie in Ede werd de aanpassing naar 80% ‘Gezonde Keuze’ producten in een keer doorgevoerd. In het eerste semester van het schooljaar 2016-2017 is tevens een co-creatie traject doorlopen met mbo studenten, waarbij ideeën om te komen tot een gezonde en uitnodigende kantine zijn verzameld. Deze ideeën zijn meegenomen in de verbouwing van de kantine in Ede (zomer 2017). Van september 2017 tot december 2017 is door middel van kassadata gemeten hoe studenten het vernieuwde kantineassortiment waardeerden.

Uitkomst

Het onderzoek laat zien dat het langzaam aanpassen van een assortiment op termijn effectiever is voor het stimuleren van de gezonde keuze, vergeleken met abrupte aanpassingen. Het betrekken van studenten bij kantinebeslissingen verhoogt de tevredenheid van studenten met de kantine, maar vertaalt zich op korte termijn niet in gezondere keuzes. Deze ontwikkeling vraagt waarschijnlijk een langere adem en inspanning.

Het onderzoek heeft hiermee een belangrijke basis gelegd voor kennis over het effect van assortimentsverbeteringen in schoolkantines in relatie tot aankooppatronen en waardering van studenten. Daarnaast is het co-creatie traject omgezet in een online leermiddel ‘De Gezonde Kantine’, die aan roc’s zal worden aangeboden op het platform van Stichting Praktijkleren. Een aangepaste versie zal waarschijnlijk breder beschikbaar komen voor het mbo.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website