Projectomschrijving

Voor MBO studenten zijn er weinig effectieve interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Het project Healthy-by-Design heeft dan ook als doel een omgevingsinterventie voor MBO scholieren te ontwikkelen gericht op het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging. De belevingswereld, wensen en behoeften van de MBO studenten vormen het uitgangspunt bij de interventie. Deze worden via een innovatieve ontwerpmethode meegenomen in de interventie-ontwikkeling. Onder leiding van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool werken partners uit het onderwijs (ROC Mondriaan), het onderzoek (TU Delft) en de praktijk (ontwerpbureau Frans & Frens, GGD Haaglanden, Sportief besteed) nauw samen aan dit project. De implementatie en evaluatie van de ontwikkelde interventie vindt plaats bij het ROC Mondriaan in de regio Haaglanden. Het eindresultaat is een interventie die toepasbaar is binnen de Gezonde School aanpak van MBO scholen in Nederland.

Vervolg

In 2020 start een implementatieproject om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder de HbD interventie succesvol kan worden geïmplementeerd bij andere mbo's. Bij een positief resultaat tonen we aan dat HbD overdraagbaar, toepasbaar en uitvoerbaar is voor andere mbo's. Zie voor meer informatie over dit project Healthy by Design komt in beweging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website