Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer dan de helft van de Nederlandse adolescenten beweegt onvoldoende. Leerlingen van het VMBO bewegen bovendien minder dan hun leeftijdgenoten met een hoger opleidingsniveau. Beweeg Wijs is een methodiek om leerlingen tijdens de schoolpauzes meer te laten bewegen. De methodiek is ontwikkeld voor kinderen op basisscholen en bleek in eerder onderzoek tot positieve effecten te leiden. Het verbeterde hun beweeggedrag, mentale gezondheid en omgang met anderen.

 

In dit project wordt onderzocht of de implementatie van Beweeg Wijs op het VMBO haalbaar is en of dit leidt tot positieve effecten rond beweeggedrag op het plein, de mening over het plein, pestgedrag op het plein en het zelfbeeld van leerlingen van klas 1 en 2.

 

Beweeg Wijs op het VMBO werd Pauzesport genoemd, om aan te sluiten bij de doelgroep. Om de bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van Pauzesport op het VMBO te onderzoeken werd Pauzesport ingevoerd op een VMBO school. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, die zowel voor als (bijna een jaar) na de invoering van Pauzesport werden uitgevoerd. Actieonderzoek werd doorlopend gebruikt om de invoering van Pauzesport te onderzoeken en aan te passen. Om de effecten van Pauzesport op leerlingen te onderzoeken werden focusgroepen gehouden met leerlingen en betrokkenen rond Pauzesport (het Beweeg team). Daarnaast werden vragenlijsten afgenomen bij leerlingen en werden observaties uitgevoerd op het plein.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de observaties blijkt dat leerlingen na invoering van Pauzesport significant vaker intensief bewegen op het plein. Het effect van Pauzesport is alleen zichtbaar op de dag dat Pauzesport wordt uitgevoerd. Op dagen dat Pauzesport wordt uitgevoerd zijn er significant meer leerlingen (vooral meer meisjes) op het plein aanwezig. Daarnaast zijn er significant meer leerlingen licht tot intensief actief op het plein (dit geldt vooral voor jongens), en zijn er significant meer leerlingen matig tot intensief actief op het plein ten opzichte van dagen zonder Pauzesport. Uit de focusgroepen blijkt eveneens dat er meer leerlingen naar buiten gaan als er Pauzesport is. Uit de vragenlijsten blijkt echter geen verschil in het beweeggedrag van leerlingen.

 

Uit de focusgroepen blijkt dat niet alle spellen zijn even populair en dat leerlingen vaker een nieuw spel zouden willen proberen. Uit vragenlijsten blijkt dat volgens VMBO leerlingen er meer leuke activiteiten georganiseerd worden als je wilt bewegen in de pauze. Daarentegen vinden leerlingen dat er nu vaker onvoldoende toezicht wordt gehouden op het plein, dan voordat Pauzesport werd ingevoerd. Meer leerlingen vinden na de invoering van Pauzesport dat het stimuleren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten belangrijk is om meer leerlingen te laten bewegen.

 

Pauzesport had geen effect op het zelfbeeld van leerlingen en op het pestgedrag van leerlingen, zo blijkt uit de resultaten van de vragenlijsten. Wel gaan de leerlingen volgens de schoolmedewerkers beter met elkaar om als Pauzesport wordt uitgevoerd.

 

De schoolleiding en docenten zijn enthousiast over Pauzesport en zij zien de voordelen ervan. Zij zouden graag door willen gaan met de uitvoering van Pauzesport.

De implementatie van Pauzesport van Beweeg Wijs op het VMBO lijkt haalbaar. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd een implementatiehandleiding opgesteld voor het VMBO. Deze zal door Beweeg Wijs gebruikt worden om Pauzesport op andere VMBO scholen in te voeren. Om Pauzesport succesvol in te voeren op meer VMBO scholen en leerlingen daardoor meer te laten bewegen, lijken o.a. de volgende factoren van belang: enthousiaste en voldoende begeleiding van de spellen tijdens Pauzesport, het actief stimuleren van leerlingen om mee te doen, het kiezen van spellen die aansluiten bij de leerlingen en voldoende ruimte op het plein.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De helft van de Nederlandse adolescenten beweegt onvoldoende. Vooral scholieren op het VMBO hebben een ongezonde leefstijl. Hun gezond is vaak minder goed dan die van leeftijdsgenoten met een hoger opleidingsniveau.

Beweeg Wijs is een methodiek om kinderen tijdens de schoolpauzes meer te laten bewegen. En om hun mentale gezondheid te verbeteren. De methodiek is ontwikkeld voor kinderen op basisscholen en bleek in eerder onderzoek tot positieve effecten te leiden. Het verbeterde hun beweeggedrag, mentale gezondheid en omgang met anderen.

In dit project onderzoeken we of Beweeg Wijs ook op VMBO scholen kan werken. We doen focusgroepen en nemen vragenlijsten af. We proberen Beweegwijs ook uit op drie scholen. Met dit project bepalen we welke aanpassingen aan Beweegwijs nodig zijn voor VMBO scholen. Het resultaat is een nieuwe methodiek voor het verbeteren van het beweeggedrag van VMBO scholieren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij het begin van het project had één VMBO school Beweeg Wijs geïmplementeerd (CSG Het Noordik). Op deze school werden twee focusgroepen gehouden: één met leerlingen en één met het beweegteam. Daarna werd de voormeting uitgevoerd op het VMBO en het praktijkonderwijs van het Thorbecke College in Zwolle. De voormeting bestond uit focusgroepen met leerlingen en het beweegteam, vragenlijsten onder leerlingen en observaties op de schoolpleinen. Er werd een protocol voor implementatie op het VMBO en het praktijkonderwijs opgesteld. Beweeg Wijs werd in september 2016 ingevoerd op het VMBO van het Thorbecke College. In oktober 2016 wordt Beweeg Wijs op het Thorbecke College ingevoerd op het praktijkonderwijs. De nameting zal plaatvinden in het voorjaar van 2017.

Met de resultaten van dit project wordt inzicht verkregen in de haalbaarheid van implementatie van Beweeg Wijs op zowel het VMBO als in het praktijkonderwijs evenals een indicatie van de effecten bij leerlingen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Half of the Dutch adolescents are insufficiently physically active which places them at risk for adverse health outcomes. Other health risk factors in adolescents are excessive sedentary behavior, unhealthy food intake and bullying. About one fifth of the Dutch pupils reports bullying (Looze et al., 2013). School breaks are important to facilitate physical, social, emotional, and intellectual development. Schoolyard interventions have shown to be effective in improving physical activity (PA) levels and social performance of pupils in primary schools.

Currently, many pre-vocational secondary schools (Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, VMBO) do not focus on the schoolyard although schoolyard interventions might be effective in improving PA in adolescents as well. Move Wise (MW) is a multi-component outdoor intervention that has originally been developed for primary schools to improve pupils PA levels, social performance and mental well-being. MW has a high implementation rate in elementary schools but not yet at VMBO schools. In order to be successful at these schools the original MW intervention needs to be adapted with help of students. Furthermore, MW is rated at the Center of Healthy Living (CGL) at level 2 (well founded), and is developed in line with the continuous learning concept (SLO, 2014).

This study contributes to the ZonMw priorities mentioned in the subprogram Prevention and education at (V)MBO schools: “Research into (implementation of) interventions within the Healthy School Approach at (V)MBO schools”. The intervention MW focuses on: effective elements of the Healthy School Approach and its school yard criteria, ties in with the signaling of risks (obese children are referred to treatment programs) and adaptation of the social and physical environment. Finally MW covers four main targets: psycho social well-being, healthy food intake, prevention of overweight and promotion of sports and activity.

MW is a flexible intervention which exists of activities and special equipment at the schoolyard. Key elements of MW are: 1. A school PA-team of students, teachers, parents, public health workers and coaches, 2. A school yard sport/activity coach, who gives information/lessons and stimulates pupils to join activities and promotes pro-social behavior and interaction between youngsters, 3. He/she is supported by senior coaches/older pupils, who are role models for the students, 4. Arrangement of the schoolyard in activity zones, 5. Activities and equipment that fit the needs of the students and their socio-emotional development, 6. MW may be extended with ‘Live Wise’ (LW). LW is an optional module within MW which consists of three interactive classes about beverages and food. Although these key elements will be similar in all school types, it’s content will need to be adapted to the student’s needs.

Success of MW (www.BeweegWijs.nl) at VMBO schools might depend on the presence of an encouraging sport/activity coach in the schoolyard at least twice a week during recess. Another success factor may be that students are well prepared and know exactly what to expect due to the supportive physical education (PE) classes, in which they practice new activities (play, sports and dance etc.). MW has a flexible methodology; it can be adapted to any school and student and students are free in their choices. However, this might be perceived differently by students of the age group 12-14 and their needs and wishes should be investigated.

In this proposed feasibility study needs of VMBO students with regard to PA will be assessed in focus groups and adaptions will be made to the schoolyard by providing equipment, application of specific color zones, installation of a school PA-team, designation of a schoolyard sport/activity coach and senior coaches who will encourage students to become active, which are key-elements of MW. Action research will be used, in which experiences and (acquired) knowledge and skills of the MW staff and the students will be used to develop innovative MW working methods, to apply, to test, and to improve MW at their school. In addition, knowledge of researchers (based on literature and previous experience) will be used to improve the MW method. One school that has already started with MW and two schools who are planning MW, will be involved. The objective of this project is to investigate the feasibility of implementing a student-adapted version of MW at VMBO schools (class 1 and 2). The secondary objective is to adjust MW with involvement of the students, implement MW on a small scale at VMBO schools and describe and evaluate the implementation process (impact and process evaluation. This study will result in a MW intervention for students at VMBO schools and a report in which the student’s experiences with MW are described. A practical manual with directives how to implement MW at VMBO schools will be developed.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website