Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel leerlingen van het VMBO bewegen te weinig. Beweeg Wijs is een methode om leerlingen meer te laten bewegen op het schoolplein. Beweeg Wijs bleek tot positieve resultaten te leiden bij basisschoolleerlingen.

Onderzoek

In dit project werd onderzocht of Beweeg Wijs ook op het VMBO haalbaar is. Om aan te sluiten bij de doelgroep werd Beweeg Wijs op het VMBO Pauzesport genoemd. Pauzesport werd ingevoerd op één VMBO school. We deden groepsinterviews met leerlingen en docenten, we namen vragenlijsten af bij leerlingen en deden observaties op het schoolplein, zowel voor als na de invoering van Pauzesport.

Uitkomst

Uit dit onderzoek blijkt dat de invoering van Pauzesport op enthousiaste VMBO scholen haalbaar is. De invoering van Pauzesport had positieve effecten op het beweeggedrag van leerlingen en hun mening over het plein. Pauzesport had geen effect op pestgedrag en het zelfbeeld van leerlingen. Op basis van dit onderzoek werd een handleiding opgesteld om Pauzesport op andere VMBO scholen in te voeren.
 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website