Projectomschrijving

Vraagstuk

Kinderen groeien steeds meer op in verstedelijkte en gedigitaliseerde omgevingen waarin weinig contact met natuur is. Dit heeft geleid tot flinke investeringen in Groene Kinderopvang. Momenteel stagneert deze innovatie omdat er weinig kennis beschikbaar is over het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte door medewerkers.

Onderzoek

Dit project speelt op dit vraagstuk in met een professionaliseringstraject waarin pedagogisch medewerkers leren de groene buitenruimte zo te gebruiken dat dit het welzijn van het jonge kind (0-4 jaar) en zijn/haar persoonlijke competenties bevordert en daarmee de kwaliteit van de dagopvang vergroot. Na afloop wordt de effectiviteit van het traject in kaart gebracht met een evaluatieonderzoek onder 24 kinderdagopvanglocaties. In dit onderzoek wordt het welzijn van kinderen op de locaties die het professionaliseringstraject hebben doorlopen vergeleken met het welzijn van kinderen op locaties die niet zo’n traject hebben gehad.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website