Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is belangrijk om vragen naar effecten van kinderopvang te bestuderen in de Nederlandse context, omdat resultaten uit buitenlands onderzoek niet zondermeer gegeneraliseerd kunnen worden naar Nederland. Het hier voorgestelde onderzoek moet voor de Nederlandse situatie licht werpen op mogelijke positieve en negatieve uitkomsten van kinderopvanggebruik, samenhangend met kenmerken van de kinderen en de opvangsituatie. Vanuit het theoretische perspectief van differentiële ontvankelijkheid onderzoeken we of effecten van kinderopvang systematisch samenhangen met specifieke kenmerken van het kind (o.a. temperament, gevoeligheid, sekse), de specifieke kinderopvangcontext en combinaties hiervan. Doel van het project is om inzicht te vergroten in de kind- en omgevingsfactoren die bijdragen aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen (0-4 jr.). Ook bestuderen we – aansluitend op het differentiële ontvankelijkheidsperspectief – of een groep van ‘gevoelige’ kinderen (moeilijk temperament, verhoogde gevoeligheid voor invloeden vanuit de omgeving) profiteren van een relatief hoge pedagogische kwaliteit. Hiertoe wordt kennis verworven in drie onderling verbonden deelstudies:

• een beknopt (inter)nationaal literatuuronderzoek naar moderatoren en differentiële effecten van kinderopvang op de kinderlijke ontwikkeling (0-4 jr.)

• secundaire analyse van bestaande NCKO-data van kinderen 1-2 jaar

• een longitudinale studie van kinderen van 2 tot en met 4 jaar (t/m het begin van groep 1) in kinderdagverblijven en gastouderopvang

Deze drie deelstudies maken het om onderzoeksuitkomsten uit Nederlands en buitenlands onderzoek met elkaar te verbinden (deelstudie 1) en de voorschoolse periode (1-2 jaar) te betrekken in Nederlandse empirische studies (deelstudie 2 en 3). De literatuurstudie maakt het ook mogelijk significante voorspellers en moderatoren van effecten uit buitenlands kinderopvangonderzoek te inventariseren en deze te betrekken in het Nederlandse empirische onderzoek.

Op basis van de verkregen kennis zullen, in samenwerking met pedagogische professionals en ouders van grote landelijke kinderopvangorganisaties, pedagogische aanbevelingen worden geformuleerd voor zowel ouders als pedagogische professionals in praktijk en beleid van de Nederlandse opvang (kinderdagverblijf en gastouderopvang) van kinderen in de voorschoolse periode. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het herkennen van eventuele risicofactoren en promotieve factoren en hoe hiermee om te gaan in gastouderopvang en kinderdagverblijf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website