Projectomschrijving

Vraagstuk

De helft van Nederlanders is te zwaar. Gemeenten ervaren bij de aanpak van overgewicht een aantal belemmeringen, bijvoorbeeld rondom bestuurlijk commitment, borging, domeinoverstijgende samenwerking, de randvoorwaarden en het betrekken en bereiken van kwetsbare doelgroepen.

Onderzoek

De gemeenten worden via lokale en regionale leerkringen met raad en daad ondersteund door oa een actiebegeleidend onderzoeker/facilitator. We onderzoeken of het samen leren helpt in het versterken van de aanpak: wordt de aanpak bijgestuurd? Kunnen we zo resultaten beter zichtbaar maken? En helpt lerend monitoren om de partners en inwoners betrokken te houden en het draagvlak te behouden?

(Verwachte) Uitkomst

Het doel van dit project is het versterken van de bestaande overgewicht aanpak in Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen, door oplossingen te vinden voor de ervaren belemmeringen via lerend monitoren. Het implementatieteam gaat de resultaten delen met andere gemeenten, zodat ook zij hun preventieve aanpak kunnen verbeteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website