Projectomschrijving

Doel
Onder Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen is de deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laag. Hoewel de oorzaken zoals gebrek aan kennis, angst, schaamte en niet begrijpen van de uitnodigingsbrief bekend zijn, heeft het project “the FEMININE study” enkele andere factoren hieraan gekoppeld. Het huidige project, welke voortbouwt op eerder genoemde studie, zal zich met de opgedane ervaringen focussen op de implementatie van een effectieve “blended learning approach”.

Aanpak en verwachte opbrengst
Er zal een voorlichtingspakket gemaakt worden, met een passend beeldverhaal en filmmateriaal. Ook worden meerdere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om een weloverwogen besluitvorming van eerder genoemde doelgroepen te stimuleren. Na dit tweejarige project wil de artsenorganisatie Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) de voorlichtingsbijeenkomsten voortzetten. Ook willen we de ‘blended learning approach’ duurzaam borgen (opgenomen in interventiedatabase Gezond en Actief Leven) en breed verspreiden, en gebruik door andere organisaties faciliteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website