Projectomschrijving

Doel

Waar je wieg staat bepaalt je kansen, of met andere woorden hoe welvarender de vrouw hoe gezonder en kansrijker haar kind. Deze gezondheidsverschillen bij de geboorte en in het vroege leven liggen deels ten grondslag aan verschillen in sociaaleconomische status -, woon- en leefstijlfactoren. De sociale verloskunde richt zich op het terugdringen van deze kansenongelijkheid vanaf de start.

Aanpak en verwachte opbrengsten


In dat kader wordt een e-learning over sociale verloskunde,en bijbehorende praktijkonderdelen ontwikkeld voor studenten geneeskunde, verloskunde en kraamzorg. Dit zal de de ontwikkeling van toekomstig professionals ondersteunen in het bieden van preventieve zorg met specifiek oog voor kwetsbare zwangeren en gezinnen. Dit gebeurt door actief te onderwijzen in de identificatie van (vermijdbare) risicofactoren die gezondheidsongelijkheden kunnen vergroten en in het ondernemen van acties die deze ongelijkheid kunnen bestrijden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website