Projectomschrijving

Doel en verwachte opbrengst

SMART Size Me is gericht op mensen met lage gezondheidsvaardigheden die overgewicht of obesitas hebben. Het programma bestaat uit: een e-learning voor diëtisten, kooklessen, SMART Size Me materialen en website voor de deelnemers. Na een individuele intake en 3 kooklessen gaan deelnemers zelf met het programma aan de slag. Na drie maanden krijgen zij een aantal consulten bij de diëtist gericht op terugvalpreventie. De eerdere pilot was op gewichtsverlies- en behoud succesvol (BMI 2 punten omlaag). Het implementatieproject bouwt voort op verschillende eerdere projecten 'Portion control at home: The development and evaluation of a comprehensive intervention program aimed at portion size to prevent overweight and obesity', het vervolg 'Implementatie PortionControl@HOME' en 'SMARTsize@Work: A combination of a weight management program and nudging in the company cafeteria'.

Het doel van dit implementatieproject is om SMARTsize-4ALL te implementeren in wijken en de eerstelijnsgezondheidszorg door diëtisten die zijn aangesloten bij  het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO).

Aanpak

Het project wordt uitgevoerd door KDOO in samenwerking met de faculteit Gezondheidswetenschappen van de VU, Zorgverzekeraar Menzis en de gemeenten Gorkum en Den Haag. Op de planning staat het ontwikkelen van een e-learning module specifiek gericht op SMARTsize-4All. Daarnaast wordt gezocht naar een duurzame financierings- en organisatiestructuur voor de organisatie en vergoeding van de drie groepskooklessen in de toekomst. Ook wordt SMARTsize4-All in de twee proeftuinen van elk 100 deelnemers met weinig gezondheidsvaardigheden geimplementeerd. De implementatie van SMARTsize-4ALL zal middels een kwalitatieve en kwantitatieve procesevaluatie worden geevalueerd bij deelnemers, diëtisten en andere stakeholders zoals zorgverzekeraars en gemeenten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website