Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Gezonde Leefstijl Company (GLC) wil haar bewezen effectieve gecombineerde leefstijl interventie Samen Sportief in Beweging implementeren in Rotterdam. De meerwaarde van deze interventie is dat Rotterdammers (en in het bijzonder Rotterdammers met een laag sociaal economische status) daarmee de mogelijkheid krijgen op een beter ervaren gezondheid door het structureel aannemen van een gezondere leefstijl, waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten afneemt en de gezondheidsverschillen in Rotterdam uiteindelijk verminderen.

 

Samen Sportief in Beweging is een doorontwikkelde versie van Samen Sportief Afvallen die in ZonMw’ s preventieprogramma Preventiekracht dichtbij huis ronde 1 en ronde 3 (als onderdeel van keten Van Klacht naar Kracht) is uitgevoerd.

 

Door positieve resultaten van dit project zou de GLC de interventie vanaf 2021 in heel Rotterdam

implementeren en biedt het aan zorg, welzijn en sportprofessionals mogelijkheden voor structureel gebruik. In 2020 zou de interventie Samen Sportief in Beweging in 6 van de 14 gebieden in Rotterdam op één locatie worden uitgevoerd en worden geëvalueerd met behulp van deskundig advies uit de projectgroep zodat eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd alvorens verder te implementeren in heel Rotterdam. In 2020 zouden tussen de 60-90 deelnemers worden geïncludeerd binnen de interventie. In 2021 zal de GLC inzetten op implementatie van de interventie in alle gebieden van Rotterdam door in te zetten op structurele financiering.

 

Gedurende 2020 bleek de implementatie van Samen Sportief in Beweging (SSiB) niet haalbaar vanwege de uitbraak van COVID. De projectteams de klaar stonden in 6 gebieden van Rotterdam zijn niet gestart met de GLI. Vanwege het feit dat starten in 2020 door de Corona maatregelen steeds onwaarschijnlijker werd is naar een andere oplossing gezocht om de benodigde stappen binnen het erkenningstraject van het RIVM te zetten. Door onderzoek door de Gezonde Leefstijl Company en verwerking van aangeleverde data door het Erasmus MC is aangetoond dat de GLI SSiB positieve gezondheidseffecten behaald bij de doelgroep lage ses. In september 2020 kreeg de GLI de status ‘eerste bewijs voor effectiviteit’ en is opgenomen in de basisverzekering. De GLC heeft de mogelijkheid gekregen van ZonMw om het project budgetneutraal te verlengen tot/met december 2021.

Zorgverzekeraars namen tot maart 2021 de tijd om de keuze te maken of ze daadwerkelijk de GLI gingen vergoeden. Vanaf maart 2021 worden nu samenwerkingsverbanden in heel Nederland opgeleid en licenties verstrekt zodat de GLI SSiB landelijk beschikbaar kan worden voor alle Nederlanders met overgewicht (i.c.m. co-morbiditeit) of obesitas.

 

In 2020 heeft GLC twee maal overleg gehad met ZonMw over een andere besteding van het toegekende budget.

In juli 2020 heeft ZonMw ons gevraagd om te verkennen hoe een GLI als SSiB corona-proof kon worden uitgevoerd. GLC heeft een digitale bijeenkomst georganiseerd met een vertegenwoordiging van de professionals die de oorspronkelijke 6 interventies zouden gaan uitvoeren, aangevuld met vertegenwoordigers van het gemeentelijk sportbedrijf van Rotterdam en betrokken welzijnspartijen. Conclusie daarvan was dat voor de doelgroep lage ses waar SSiB zich op richt veruit de voorkeur heeft dat in ieder geval de sportactiviteiten groepsgewijs worden uitgevoerd. Alternatief was om dit buiten te doen, wat toen nog toegestaan was. Een hybride aanpak van online en face to face activiteiten leek het hoogst haalbare. In het najaar werden we geconfronteerd met steeds strengere Corona maatregelen wat ook deze uitvoering onmogelijk maakte.

 

In november 2020 is opnieuw een aanpassing doorgevoerd met goedkeuring van ZonMw.

Het feit dat SSiB in 2021 vergoed wordt vanuit de basisverzekering houdt in dat er ook landelijk opgeschaald moet kunnen worden. We richten ons daarbij op:

1) het vergroten van de naamsbekendheid

2) positionering en branding

3) professionalisering en opleiding.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De GLI Samen Sportief in Beweging (SSiB) is opgenomen in de basisverzekering en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed (VGZ beperkt en CZ pas in 2022).

 

De GLC heeft in samenwerking met Scryptum een communicatieplan opgesteld voor de vergroting van de naamsbekendheid van een GLI in het algemeen en SSiB in het bijzonder. Een groot deel van de plannen is in maart reeds gerealiseerd, waaronder het realiseren van de website samensportiefinbeweging.nl, het vastleggen van de merkbescherming en een LinkedIn pagina

 

De GLC heeft een startinstructie gemaakt voor samenwerkingsverbanden die SSiB gaan uitvoeren. Vanaf maart 2021 worden samenwerkingsverbanden opgeleid en zijn licenties uitgegeven. De verwachting is dat op z'n vroegst vanaf mei maar realistisch gezien vanaf september deelnemers gaan deelnemen aan de GLI.

 

De GLC heeft producten ontwikkeld om de intermediaire doelgroep te ondersteunen bij de keuze voor de GLI SSiB, de uitvoering van de GLI en deze producten te evalueren. O.a. is een keuzehulp gerealiseerd voor professionals om een keuze te maken tussen de verschillende GLI’s en zijn er flyers voor diverse doelgroepen beschikbaar evenals een leaflet voor professionals,

Het Erasmus MC zal onderzoek doen naar de gezondheidseffecten bij de deelnemers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen Sportief in Beweging is een doorontwikkelde versie van Samen Sportief Afvallen die in ZonMw’ s preventieprogramma Preventiekracht dichtbij huis ronde 1 en ronde 3 (als onderdeel van keten Van Klacht naar Kracht) is uitgevoerd onder de titel "Preventieve cursus 'Sportief Samen Afvallen' als onderdeel van het preventieprogramma Van Klacht naar Kracht in Rotterdam" met dossiernummer 87600015 en 50-50705-98-301.

 

De Gezonde Leefstijl Company (GLC) wil haar bewezen effectieve gecombineerde leefstijl interventie Samen Sportief in Beweging (SSiB) implementeren in Rotterdam. De meerwaarde van deze interventie is dat Rotterdammers (en in het bijzonder Rotterdammers met een laag sociaal economische status) daarmee de mogelijkheid krijgen op een beter ervaren gezondheid door het structureel aannemen van een gezondere leefstijl, waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten afneemt en de gezondheidsverschillen in Rotterdam uiteindelijk verminderen.

 

Het eerder opgebouwde netwerk ziet de meerwaarde van implementatie van SSiB. Helaas ontbreekt vooralsnog structurele financiering. Met behulp van deze impuls zouden financiers (zorgverzekeraar i.c.m. gemeente) overtuigd moeten raken van opname van de interventie in het preventiebudget van het Rotterdampakket van VGZ.

 

In 2020 wordt de interventie met behulp van de impuls op 6 locaties in 6 verschillende gebieden van Rotterdam geïmplementeerd en geëvalueerd zodat eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd alvorens verder te implementeren in heel Rotterdam. Het projectteam bestaande uit sleutelfiguren belangrijk voor de uitrol in heel Rotterdam staat de Gezonde Leefstijl Company met advies bij.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website