Projectomschrijving

Vraagstuk

Roken zorgt voor grote gezondheidsrisico’s en draagt bij aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Stoppen met roken blijkt moeilijker voor rokers met minder opleiding. Zij roken meer, leven vaker in stressvolle omstandigheden, hebben weinig zelfvertrouwen en sociale steun.

Onderzoek

GGD Kennemerland gaat samen met InHolland en gemeenten in drie wijken aan de slag:
- Samen met bewoners en werkers in de wijk leren en ontwikkelen.
- Werken aan draagvlak voor rookvrij.
- Verbeteren van het stoppen-met-roken aanbod.
- Het aanbod duurzaam maken.

(Verwachte) Uitkomst

Het doel is om stoppen met roken te bevorderen met een respectvolle benadering van de doelgroep en te zorgen voor laagdrempelige, passende stopondersteuning. In drie wijken zijn in 2025 nieuwe vormen van stopondersteuning en bewoners zijn hierdoor gestopt met roken. Werkers in de wijk steunen bewoners die willen stoppen met roken. Meerdere locaties zijn rookvrij geworden en dragen zo bij aan een nieuwe rookvrij-norm.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website