Projectomschrijving

Doel Positieve Gezondheid in het mbo

Hoe we kijken naar gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk veranderd. Lange tijd keken we naar gezondheid als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid heeft het accent verlegd van ziekte naar veerkracht van de mens en naar wat het leven betekenisvol maakt. Wat betekent dit voor opleidingen die zich richten op gezondheid, vitaliteit en zorg?

Aanpak

Op initiatief van ROC Midden Nederland zijn zes ROC’s betrokken in een ZonMw-aanvraag voor ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’. ROC Midden Nederland, Graafschap College, Alfa College, Landstede, ROC van Twente en het Koning Willem I College gaan gezamenlijk het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de onderwijspraktijk implementeren.

Verwachte opbrengsten

Het project heeft de volgende opbrengsten:
- Onderwijsprogramma voor mbo studenten
- Train-the-teacher programma voor docenten
- Onderzoek gericht op ontwerp van de materialen, de implementatiestrategie en de opbrengsten
- Borging van het onderwijsmateriaal en training

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website