Projectomschrijving

 

Dit project bestaat uit een samenwerking tussen de praktijk (de Krajicek Foundation) en drie kennisinstellingen (AmsterdamUMC, Mulier instituut en de Hogeschool van Amsterdam).

Doel

Het doel van dit project is dat kinderen (6 - 14jaar) worden gestimuleerd om voldoende te bewegen en daarmee motorische vaardigheden te ontwikkelen, zonder dat daarvoor lidmaatschap van een sportclub nodig is. Vooral kinderen die opgroeien binnen een achterstandswijk kunnen zich dit vaak niet veroorloven, wat een negatief effect heeft op hun gezondheid.

Aanpak

De aanpak van de Krajicek Foundation bestaat uit het beschikbaar stellen van studiebeurzen aan jongeren uit de buurt (scholarshippers). In ruil daarvoor worden beweegactiviteiten georganiseerd voor kinderen op Krajicek playgrounds (KPG’s). Met het huidige project wordt de bestaande training voor de scholarshippers verder doorontwikkeld. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van effectieve componenten uit twee school interventies die effectief bleken in het stimuleren van bewegen en bevorderen van motorische vaardigheden: iPlay en PLAYgrounds.

Verwachte opbrengst

Samenwerking en kennisuitwisseling van de programma’s iPlay, PLAYgrounds en KPG’s bevordert lokaal (in de wijk) het beweeggedrag en de motorische vaardigheden van kinderen die hier het meeste baat bij hebben en draagt daarmee bij aan de doelen van het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Daarnaast wordt er gewerkt aan een implementatieplan om de vernieuwde aanpak uit te rollen over de andere KPG’s in Nederland. Zo kunnen uiteindelijk de motorische fitheid en vaardigheden van deze doelgroep in heel Nederland worden verbeterd.

Dit project bouwt voort op eerdere ZonMw-projecten ‘Improving physical activity in adolescents in deprived urban neighborhoods’ en ‘The prevention of lower extremity physical activity injuries; a schoolbased randomised controlled trial in children aged 10-12 years

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website