Projectomschrijving

Alle toekomstige artsen moeten in de geneeskundeopleiding onderwijs krijgen over preventie en samenwerking met andere professionals. Maar het is nog onduidelijk wat zij precies moeten leren en welk onderwijs effectief is. In dit project zullen de afdelingen Sociale Geneeskunde van de UMC’s samen de vaardigheden rondom preventie vertalen in concreet en effectief onderwijs. We zullen het netwerk tussen de UMC’s versterken, krachten bundelen en expertise delen.

Doel

De doelenvan dit project zijn:
1) Een overzicht maken van werkzame elementen van onderwijs over preventie en samenwerking tussen professionals.
2) Drie onderwijsonderdelen ontwikkelen gebaseerd op het overzicht. Dit onderwijs proberen we uit in de praktijk.
3) Een plan maken om het ontwikkelde preventieonderwijs als vast onderdeel in de geneeskundeopleiding op te nemen.
Dit project doen we in samenwerking met studenten, docenten en andere betrokkenen. Het project is gestart in januari 2022 en duurt drie jaar.

Preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding

Preventie wordt binnen de zorg steeds belangrijker, maar hoe integreer je dat in een opleiding? Interprofessionele samenwerking is daarbij cruciaal, aldus projectleider Anna Kersten. Met ons project willen we bijdragen aan meer én beter preventieonderwijs in de artsenopleidingen. Lees meer in vakblad Voeding NU

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website