Projectomschrijving

Doel

Angst bij kinderen komt vaak voor. Vanwege de negatieve gevolgen van angststoornissen is de preventie en behandeling van angststoornissen belangrijk. De meest gebruikte en tevens best onderzochte preventieve behandeling voor angststoornissen is de cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit project bouwt voort op een eerder ZonMw project, waarin twee preventieve angst interventies zijn onderzocht. Voortkomend uit dit project kwam de interventie Leer te Durven! Het huidige project heeft als doel Leer te Durven! te implementeren. Leer te Durven! is een interventie ter preventie van angst bij kinderen, met goede effecten, die gebruik maakt van CGT en zich richt op coping, weerbaarheid en assertiviteit. De interventie wordt echter nog weinig ingezet.  Het doel van dit project is om Leer te Durven! landelijk te implementeren, geïnitieerd vanuit drie grote gemeenten (Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) en vijf praktijkinstellingen.

Aanpak en verwachte opbrengst

Hiervoor zullen we meer bekendheid aan de interventie geven (doel 1) en een trainingsaanbod aanbieden zodat beroepsbeoefenaars over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de interventie uit te voeren in de praktijk (doel 2). Voor doel 1 wordt een artikel geschreven voor een Nederlandstalig vaktijdschrift. Voor doel 2 zullen we eerst een proefimplementatie uitvoeren, waarin een training wordt ontwikkeld die in een Train-de-trainers model wordt aangeboden. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor beroepsbeoefenaars aanwezig om de interventie goed uit te kunnen voeren. Vervolgens bieden we Leer te Durven! aan op landelijk niveau.

Tussentijdse resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website