Projectomschrijving

Implementatie in context: de verdere verspreiding van Goedkoop Gezonde Voeding

Wat is Goedkoop Gezonde Voeding?

Goedkoop Gezonde Voeding (GGV) leert mensen hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. Praktische werkvormen en materialen vergroten de gezondheidsvaardigheden. Het unieke is dat de cursus voedingsinformatie koppelt aan prijsinformatie, zodat deelnemers leren besparen op hun boodschappen. Deze insteek blijft actueel en noodzakelijk. GGV wordt gegeven door cursusleiders zoals diëtisten of leefstijlcoaches die daarvoor de e-learning module GGV hebben gevolgd.

Wat hebben we bereikt?

In dit project hebben we de website en e-learning voor cursusleiders geactualiseerd zodat we deze blijvend kosteloos kunnen aanbieden aan cursusleiders. De beschikbare materialen hebben
we uitgebreid met een Acquisitiehandreiking en een handreiking Multiculturaliteit. Ook is de e-learning voor een breder publiek toepasbaar gemaakt. Tijdens de projectperiode hebben 385 professionals verspreid over Nederland zich ingeschreven voor de e-learning. In totaal hebben we 30 nieuwe cursusleiders opgeleid. Deze nieuwe cursusleiders kunnen met hun eigen plan van aanpak in hun regio of praktijk GGV organiseren. GGV is nu veel flexibeler en in meerdere vormen inzetbaar door meer typen cursusleiders voor meerdere doelgroepen met kleine beurs.

Hoe hebben we dat gedaan?

We hebben goed geluisterd naar de ervaringen van de cursusleiders in de afgelopen periode en op basis daarvan de beschikbare e-learning en materialen aangepast. We ondersteunden
verschillende regio’s die GGV inzetten met nieuwe cursusleiders, zoals leefstijlcoaches. Ook nieuwe doelgroepen zijn hierbij verkend. Naast de aanpak van de knelpunten is binnen het project
ook ingezet op borging van de inhoudelijke vernieuwingen, communicatie en ervaringen van gebruikers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website