Projectomschrijving

Doel

Dit project geeft een impuls aan de kwaliteit, de implementatie en de landelijke opschaling van Fietsmaatjes in Nederland. Fietsmaatjes is gericht op mensen met een beperking op het gebied van beweging, zicht, gehoor of cognitie. Zij maken samen met een vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning, waarbij zij sociale contacten opdoen, vaker buiten zijn en meer bewegen.

Aanpak

In dit project werkt Fietsmaatjes.NL samen met Movisie, Hogeschool Leiden en het Mulier instituut. Het Mulier Instituut heeft eerder het project “Bewegen op recept, samen naar praktische handvatten” uitgevoerd. De monitoringstools en de kennis over implementatie uit dat project worden ingezet voor de praktijk van Fietsmaatjes. Het doel is vergroting van de impact op het gebied van preventie in termen van positieve gezondheid en een passend bewegingsaanbod bij mensen uit de doelgroep met een grotere diversiteit aan beperkingen.  

Verwachte opbrengsten

Beoogde resultaten van dit project zijn: 1) Inzicht in de effecten bij de doelgroep; 2) Praktische implementatie handvaten; 3) Toepassing van instrumenten voor monitoring; 4) Workshops voor de coördinatoren, waarin de kennis wordt gedeeld; 5) Erkenning en opname van Fietsmaatjes in de databanken Effectieve sociale interventie (Movisie) en Preventieve gezondheidsinterventies (RIVM, Centrum Gezond Leven). Deze resultaten ondersteunen de landelijke implementatie en de groei in locaties en het aantal gasten (Eind 2019: 1.350, medio 2021: 2.300).

Lees meer over dit project in het artikel Fietsmaatjes vergroten de wereld van mensen met een beperking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website