Projectomschrijving

Doel

Gripopjedip (GOPJD) is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten de huisarts bezoeken. Dit project bouwt voort op het eerder afgeronde ZonMw-project Implementatie van Gripopjedip online, voor jongeren (16-25) met depressieve klachten, in huisartspraktijken.  In huidig project wordt Blended Gripopjedip voor de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) geimplementeerd in huisartsenpraktijken in Deventer en omstreken.

Aanpak

De online modules worden individueel gevolgd en begeleid met face to face contacten met een POH-GGZ. De huidige online groepscursus van GOJD blijft tot de mogelijkheden behoren. Met de keuzemogelijkheid voor zowel huisarts/POH-GGZ-praktijk als voor jongere zelf kan GOJD beter aansluiten. Zo kan het bereik van de doelgroep met evidence-based aanbod GOJD verder worden vergroot. Voor dit project wordt de zelfhulpmodule omgezet naar het online platform Minddistrict. Huisartsen maken gebruik van dit platform. Gedurende het implementatietraject monitoren wij het aantal jongeren dat gebruik maakt van de blendend GOJD, de tevredenheid en de afname van klachten van deze jongeren. Ook wordt onderzocht hoe de zorgverleners deze vorm van behandelen ervaren.

Verwachte opbrengst

Het project beoogt een aangepaste versie van blended GOJD en een vernieuwd scholingsaanbod aan HA/POH-GGZ’s over blended GOJD en de online GOJD groepscursus op te leveren. Ook zal deze dan landelijk beschikbaar worden gesteld. Nieuwe instellingen kunnen het aanbod gebruiken in combinatie met een training.

 

Lees meer over dit project in het artikel Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip.

Bekijk ook dit afgeronde Preventie in de Zorg project waarin Blended Gripopjedip voor de POH-GGZ praktijk is ontwikkeld en geëvalueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website