Projectomschrijving

Healthy by Design komt in beweging

Doel

De interventie ‘Healthy by Design’ richt op het stimuleren van gezonde voedingskeuzes en beweging bij mbo studenten. ‘Healthy by Design’ wordt uitgevoerd voor en door mbo-studenten, onder supervisie van een docent. In dit project bouwt de Sportief Besteed Groep samen met de Haagse Hogeschool, GGD Haaglanden en twee mbo-instellingen: Albeda College Rotterdam en MBO Lentiz Westland voort op de resultaten van het voorgaande onderzoeksproject. Doel van huidige impuls is om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder de HbD interventie succesvol kan worden geïmplementeerd bij andere mbo's. Bij een positief resultaat tonen we aan dat HbD overdraagbaar, toepasbaar en uitvoerbaar is voor andere mbo's.

Aanpak en verwachte opbrengsten

Door de interventie te implementeren bij nieuwe mbo-instellingen wordt meer kennis opgedaan over de voorwaarden voor een succesvolle implementatie bij andere mbo-opleidingen en studenten. Het gaat daarbij vooral om inzicht in de overdraagbaarheid, toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de interventie. Ook worden materialen en producten (door)ontwikkeld om de interventie te kunnen implementeren. Reeds bestaande materialen worden aangepast zodat de praktijkorganisatie kan zorgen voor de overdracht van de interventie.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website