Projectomschrijving

Doel

Klachten van de arm, nek of schouders (KANS) komen veel voor en kunnen het leven van mensen sterk beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten mensen met KANS optimaal kunnen ondersteunen en begeleiden. Werken volgens de bestaande multidisciplinaire richtlijn voor aspecifieke KANS, het hebben van aandacht voor het werk en het integreren van zelfmanagementondersteuning, zijn belangrijk om langdurige klachten te voorkomen.

Aanpak en verwachte resultaten

Binnen dit project zetten we in op het optimaliseren van de competenties van fysiotherapeuten en oefentherapeuten op deze gebieden. We gebruiken hiervoor een participatieve lerende aanpak, waarbij we fysiotherapeuten en oefentherapeuten nauw betrekken. Op basis van deze aanpak worden een leertraject en een aantal producten voor gebruik in de dagelijkse praktijk ontwikkeld. Aan het eind vindt een evaluatie van het traject plaats en zal er aandacht zijn voor borging en verdere implementatie van de projectresultaten.

Samenwerking

In dit project wordt er nauw samengewerkt tussen verschillende partijen. Naast lectoraten en praktijkprofessionals zijn in dit project onder andere diverse beroepsorganisaties, een patiëntenorganisatie (RSI vereniging) en een belangenorganisatie van mensen in de zorg (Stichting IZZ) betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website