Projectomschrijving

Vraagstuk

In Twente bestaan grote sociaaleconomische verschillen en verschillen in gezondheid. Het besteedbaar inkomen ligt lager dan elders. De werkloosheid ligt boven het landelijk gemiddelde. In Twente wonen meer niet-actieven dan elders in Nederland. De gezondheid blijft achter in Twente. Deze achterstand wil Twente inlopen. Aan een gezamenlijke aanpak en rolverdeling van het programma ontbreekt het echter, De gemeenten Dinkelland, Enschede, Hof van Twente en Tubbergen hebben lokale initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering geïnitieerd.

Onderzoek

Na onderzoek en evaluatie van vier lokale initiatieven zal een toolbox worden samengesteld die gemeenten naar behoefte kunnen benutten om de doelstellingen van het programma te behalen.

(Verwachte) Uitkomst

De ambitie voor 2030 is “Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland”. De 14 Twentse gemeenten hebben in 2018 het programma 2019-2030 ‘Gezonde toekomst voor Twente’ opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website