Projectomschrijving

Vraagstuk

Drenthe kent veel gezondheidsrisco’s, -problemen en -verschillen. Dit maakt een goede gezondheidsaanpak complex. Er zijn veel organisaties, netwerken en initiatieven die zich hiermee bezig houden, maar er wordt nog onvoldoende samengewerkt. En inwoners worden nog te weinig betrokken.

Onderzoek

De inwoners van Drenthe staan overal centraal en zijn betrokken. We onderscheiden drie lagen:
1) themagroep Sport en Preventie;
2) het netwerk Drenthe gezond;
3) de lokale werkgroepen.
De projectleider zal de verbinding binnen en tussen de lagen maken. In fase 1 zullen we de lagen versterken en uitbouwen. In de fase 2 gaan we vanuit een brede kijk op gezondheid de samenwerking uitbouwen, zodat er vanuit het beleid het goede wordt gedaan in de praktijk. Hiervoor maken we gebruik van participatief actieonderzoek.

(Verwachte) Uitkomst

In Drenthe willen we komen tot een optimale samenwerking gericht op gezondheidspreventie, zodat we in praktijk tot een betere aanpak komen. Dit gaan we doen door het delen van kennis en samen leren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website