Projectomschrijving

Vraagstuk

Wandelen is laagdrempelig en momenteel één van de meest beoefende sporten in Nederland. Bovendien zijn gedurende de coronacrisis mensen meer gaan wandelen of begonnen met wandelen. De effecten van wandelen zijn veelomvattend. Wandelen draagt niet alleen bij aan preventie van chronische ziekten, maar ook aan het voorkomen van sociale isolatie. Op gemeenteniveau vormt wandelen de verbinding tussen het fysieke en sociale domein.

Onderzoek

In dit project worden gemeentelijke leernetwerken opgezet waarin knelpunten zoals ‘hoe bereik je de inwoner’, ‘hoe maak je impact inzichtelijk’ en ‘hoe borg je het programma’ worden besproken met burgers, professionals en onderzoekers. Kennis uit o.a. begeleidend participatief actie-onderzoek wordt hierin meegenomen.

(Verwachte) Uitkomst

In de regio West-Achterhoek zijn veel wandelinitiatieven, maar deze staan nog sterk op zichzelf waardoor geen uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt. Bij dit project wordt gewerkt aan versterking en verduurzaming van lokale wandelinitiatieven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website