Projectomschrijving

Doel

De interventie Beweegcoach+ heeft als doel om beweging te stimuleren bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Centrum voor Revalidatie hebben mede met behulp van subsidie vanuit het Preventieprogramma de interventie Beweegcoach+ geëvalueerd en doorontwikkeld. Zie voorgaand project. Uit onderzoek en praktijk is gebleken dat de interventie effectief is. Daarom wordt in de implementatie impuls gewerkt aan het doel de interventie verder te implementeren, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van Beweegcoach+ en profijt kunnen hebben van de positieve effecten van bewegen op hun gezondheid.

Aanpak en verwachte opbrengsten

Een eerste stap om deze ambitie te realiseren is het verder professionaliseren van de interventie, waarmee professionals in staat zijn om deze op gestandaardiseerde wijze uit te voeren. Dit wordt gedaan op basis van gedane pilots en onderzoek. Vervolgens zal de bekendheid van de interventie Beweegcoach+ worden vergroot bij gemeenten, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners, waardoor de interventie in de provincie Groningen verder uitgerold en geïmplementeerd kan worden.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website