Projectomschrijving

LOFIT: een leefstijlloket voor begeleiding bij ziekenhuiszorg leefstijl-gerelateerde ziekte

 

Vraagstuk:

LOFIT gaat leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden in de zorg van patiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte.

Onderzoek:

In afstemming met stakeholders wordt een leefstijlloket ingericht in 2 academische ziekenhuizen (Amsterdam UMC en UMC Groningen). Artsen verwijzen patiënten naar dit leefstijlloket, dat bemenst wordt door een leefstijlmakelaar. Deze motiveert patiënten een keuze te maken voor leefstijlaanpassingen inzake beweeggedrag, zitgedrag, voedingsinname, alcoholgebruik en rookgedrag. Vervolgens zoekt de leefstijlmakelaar samen met de patiënt naar haalbare initiatieven in de directe leef- en woonomgeving van de patiënt en regelt verwijzing naar het gekozen initiatief. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt over diens voortgang en informeert de behandelend arts hierover.

(Verwachte) Uitkomst:

In LOFIT wordt de (kosten)effectiviteit van dit leefstijlloket getoetst bij twee verschillende patiënten populaties; bij patiënten met hart- en vaatziekten en bij patiënten met artrose.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website