Projectomschrijving

Urinekathetergebruik kan leiden tot urineweginfecties (UWI) doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Hoe langer iemand een katheter heeft hoe groter de kans is op een infectie. Deze katheter gerelateerde UWI zijn de grootste oorzaak van zorg-gerelateerde infecties. Ze leiden tot meer ziektelast, meer antibiotica gebruik en langer ziekenhuis verblijf. Onterechte katheter plaatsing en te lang gebruik, geven een verhoogd en vermijdbaar risico op infecties.

Tot nu toe is het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd in de infectiepreventie. De smartphone app ‘Participatient’ is ontwikkeld met patiënten en professionals. De app betrekt patiënten in de besluitvorming over het urinekatheter gebruik met als doel kathetergebruik en UWI te verminderen.

We verwachten dat de introductie en het gebruik van de app het bewustzijn vergroot onder verpleegkundigen en artsen. Dit zal effect hebben op de hele afdeling en nuttig zijn voor alle patiënten.

Zie ook www.participatient.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website