Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een dringende behoefte om te begrijpen hoe de individuele keuze om te vaccineren wordt gemaakt, en hoe het totaal van duizenden individuele keuzes uitpakt voor de gezondheid in de gehele bevolking. In dit project vertalen we beschikbare empirische gegevens over individuele beslissingen naar de verwachte collectieve effecten. Hiertoe bouwen we in onze computer een synthetische bevolking van 17 miljoen mensen die eenzelfde opbouw kent als de Nederlandse bevolking in leeftijd, geslacht en risicofactoren. In deze synthetische bevolking volgen wij personen en hun beslissingen. En in deze synthetische bevolking simuleren we de impact van doelgerichte vaccinatieprogramma's op de volksgezondheid.

 

De aanpak met een synthetische bevolking maakt het mogelijk voor professionals in de gezondheidszorg om de effecten op de gezondheid en kosten vooraf te verkennen, en om te zien of er onvoorziene gevolgen zijn van individuele besluitvorming. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd op ongewenste uitkomsten van vaccinatieprogramma’s of communicatiecampagnes. Deze aanpak geeft ook een kans om te verkennen welke beleidsopties het meest gunstig uitpakken voor de volksgezondheid.

 

Het onderzoek is een zogeheten “pilot project”. In deze fase van het onderzoek testen we of het mogelijk is zo’n synthetische bevolking van 17 miljoen mensen na te bouwen in de computer, en of het mogelijk is deze synthetische bevolking in te zetten om een voorspelling te maken van de verwachte dekkingsgraad voor enkele vaccinaties (influenza, HPV en mazelen). We richten ons op deze ziekten omdat ze verschillende doelgroepen betreffen (respectievelijk ouderen, adolescenten en baby's), en omdat we voor deze ziekten toegang hebben tot empirische gegevens over gedrag en individuele keuze-experimenten.

 

De test is gelukt: we kunnen een synthetische bevolking bouwen waarin individuen hun beslissingen nemen. Deze synthetische bevolking komt overeen met de Nederlandse bevolking wat betreft de demografische ontwikkeling, risicofactoren en risicoperceptie. Dit was, voor zover wij weten, niet eerder beschikbaar in Nederland. We kunnen nu epidemieën van infectieziekten simuleren in deze synthetische bevolking. Als voorbeeld van een doelgerichte vaccinatie kijken we naar een extra vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond tijdens een mazelenuitbraak zoals in Nederland plaats vond in 2013. We vinden dat zo’n extra vaccinatie kosteneffectief kan zijn als de incidentie van infectie in de doelgroep hoog genoeg is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het pilot project is gelukt: we kunnen een synthetische bevolking bouwen waarin individuen hun beslissingen nemen. Deze synthetische bevolking komt overeen met de Nederlandse bevolking wat betreft de demografische ontwikkeling, risicofactoren en risicoperceptie. Dit was, voor zover wij weten, niet eerder beschikbaar in Nederland. We kunnen nu epidemieën van infectieziekten simuleren in deze synthetische bevolking. Als voorbeeld van een doelgerichte vaccinatie kijken we naar een extra vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond tijdens een mazelenuitbraak zoals in Nederland plaats vond in 2013. We vinden dat zo’n extra vaccinatie kosteneffectief kan zijn als de incidentie van infectie in de doelgroep hoog genoeg is.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

One of the most important unknowns in cost-effectiveness analysis for infectious diseases control is which proportion of the individuals in the target group chooses not to comply with the vaccination, and whether these individuals are clustered together. There is an urgent need to understand how this individual choice to vaccinate is made and how the total of individual choices will affect the public health outcome of the entire population. We propose to translate available empirical data on individual's decisions into the corresponding collective effects. To this end we will construct a synthetic aging population of 17 million individuals that is congruent with the demographics and distribution of risk-factors of the Dutch population. In this population we track individuals to reflect their decisions and we measure the public health impact of targeted vaccination programs. The approach allows public health professionals to explore and anticipate the health effects, costs and other public health consequences of individual decision making. This will allow for timely anticipation of undesired population outcomes of vaccination programs and the communication around vaccination programs, and offers an opportunity to explore which policy options will result in the most health benefits.

We propose to conduct a pilot project in which we assess anticipated uptake of various new vaccination strategies for influenza, HPV and measles, together with their health benefits. We choose to focus on these diseases as they cover a range of target populations (elderly, adolescents and infants, respectively) and as we have access to empirical data on behavior, individual choice experiments, as well as to transmission models for these infections. The proposed construction of a synthetic population that is representative of the Dutch population in demographical development, risk factors and risk perception is, to the best of our knowledge, not implemented in any project in any academic or health institution in the Netherlands. The synthetic population will incorporate the stated preference of individuals with respect to vaccination, as measured in Discrete Choice Experiments. We will construct the population such that information can be extracted at any level (e.g. national, municipal health regions), and such that there is open access to the resulting database for professionals. The proposed synthetic population offers a platform to integrate expertise and available empirical findings in the focus areas of behavior, target groups, changing demography and cost-effectiveness. As these are the focus areas for this ZonMw programme, we believe this pilot project will be a valuable addition to the knowledge infrastructure in infectious disease control in the Netherlands.

 

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website