Projectomschrijving

Veel kinderen en jongeren zijn te dik in Nederland. Niet alleen landelijk, maar ook in Eindhoven zien we steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht of een bewegingsachterstand. Daarom heeft Eindhoven in 2005 de ‘Familie Lekkerbek in balans’ in het leven geroepen. Dit project betrekt jongeren en hun ouders bij het tegengaan van overgewicht. De meeste aandacht gaat uit naar achterstandswijken. Het programma bestaat uit een mix van activiteiten waarbij diverse partijen uit de stad betrokken zijn.

Eindhoven wil het programma voortzetten. Belangrijk is om de aansluiting met bestaande programma-activiteiten van huisartsen en thuiszorgmedewerkers te versterken. De doorverwijzing van (te) dikke kinderen naar het Spreekuur Overgewicht kan bijvoorbeeld verbeterd worden. Daarnaast wil Eindhoven meer aandacht voor bijzondere initiatieven zoals de ‘Themaweek Overgewicht’,  ‘Op stap met een goed ontbijt’ en ‘Op stap met de familie Lekkerbek’. Verder wil Eindhoven de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website