Projectomschrijving

Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht. Samen met ketenpartners, zorgverzekeraars en bedrijven wil Alkmaar dit probleem preventief aanpakken.
Dit doen zij via onder andere voorlichtingsbijeenkomsten en sportactiviteiten op scholen. Ook heeft Alkmaar het project Sporthero ingezet. Sporthero biedt diverse sportprogramma’s aan in onder andere gymzalen en verenigingen.

Sport, voeding en sociaal-emotionele begeleiding zijn hierin kernelementen. Gedurende een schooljaar krijgen de deelnemende kinderen voorlichting in kleine groepen. Daarna kiest een kind een sportvereniging naar keuze.

Op dit moment verdient de aanpak nog verbetering. De deelnemende partijen gaan de onderlinge samenwerking en samenhang verbeteren. Een belangrijke doelstelling is de duurzame samenwerking met de ketenpartners in Alkmaar en de regio Hollands Noorden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website