Projectomschrijving

Alcoholgebruik onder jongeren is een toenemend probleem. De regio Zuid-Holland Zuid wil het probleem in haar wijken aanpakken. Zestien gemeenten uit de regio doen mee.

In de aanpak vindt Zuid-Holland Zuid onder andere de inzet van jongerenwerkers en wijkagenten belangrijk. Zij zijn de personen die mogelijk riskant alcoholgebruik bij jongeren vroegtijdig kunnen signaleren. De aanpak richt zich op een onderdeel van het alcoholpreventieprogramma ‘Verzuip jij je Toekomst?’. Het gaat om het recent ontwikkelde ‘Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren’ voor jongeren tot 23 jaar.

Zuid-Holland Zuid past onder andere haar beleid aan om de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren in de regio terug te dringen. De aanpassingen koppelt Zuid-Holland Zuid aan de (nieuwe) Drank en Horecawet. Ook organiseert de regio voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren en ouders. Veel aandacht gaat uit naar jongeren in achterstandswijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website