Projectomschrijving

Veel kinderen zijn te dik of eten ongezond. Met het programma ‘Kinderen in Beweging’ wil Zwolle een gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen stimuleren. Er zijn verschillende beweegprogramma’s voor de jeugd in de stad, maar het kan beter en eenvoudiger.

Het programma ‘Kinderen in Beweging’ is een wijkgericht preventieprogramma, gebaseerd op de succesvolle Epode-aanpak. Het programma start in Diezerpoort, een van de aandacht wijken van de stad. Er wonen relatief veel mensen met een lage sociaaleconomische status die daardoor een minder goede gezondheid hebben.

‘Kinderen in Beweging’ is een meerjarenplan dat aansluit bij lopende activiteiten in de stad. Het programma start met het thema ‘Bewegen’. Na één jaar wordt het programma verbreed naar het thema ‘Voeding’. Elke twee jaar breidt Zwolle het programma uit naar een andere wijk. Met als doel om steeds meer kinderen te stimuleren meer buiten te spelen, te fietsen, te lopen en gezonder te eten! Zwolle maakt op grond van een onderzoek ook keuzes over nieuwe en kansrijke initiatieven in de wijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website