Projectomschrijving

Jongeren gebruiken steeds meer alcohol en drugs. De regio Rivierenland maakt zich daarover ernstige zorgen. De zes gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben gezamenlijk een ambitieus project opgesteld. Doel: alcohol- en drugsmatiging onder jongeren.
De gemeenten willen een ‘cultuuromslag’ bij jongeren realiseren. Dit doen zij onder andere door in te zetten op ouders. Juist ouders hebben veel invloed op het gedrag van jongeren. Ook is de ‘Boete of Kanskaart’ geïntroduceerd. Die geeft een jongere geen boete maar een kans om zijn of haar gedrag te verbeteren. De regio Rivierenland organiseert ook een drugsmaand met verschillende activiteiten zoals een drugsshow en een cursus ‘nee zeggen’.
Daarnaast willen de gemeenten voorkomen dat jongeren uit landelijke gebieden niet verleid worden tot drugsgebruik door jongeren uit grote steden. Veel aandacht gaat uit naar allochtonen en jongeren in achterstandswijken. Ook onderwijsinstellingen, sportverenigingen, supermarkten en horecaondernemers zijn bij dit project betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website