Projectomschrijving

Emmen opnieuw bekeken. De naam van het netwerk ‘Emmen Revisited’ is gekozen om met lokale organisaties zoals wooncorporaties, politie, hulpverleners en de bewoners zelf aan de wijken van de regio Emmen te werken.

‘Emmen Revisited’ wil het totale leef-, woon- en werkklimaat in de regio verbeteren. Dat doet het netwerk onder andere door bewoners ‘outreachend’ te benaderen. Dat betekent dat netwerkpartners bijvoorbeeld bij bewoners thuis aanbellen om een gesprek aan te gaan over de wensen en problemen in de buurt. Veel aandacht gaat uit naar mensen met gezondheidsachterstanden in achterstandswijken en omliggende dorpen. Het netwerk organiseert diverse activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld.

Emmen maakt prestatieafspraken met de organisaties binnen ‘Emmen Revisited’. Ook maakt Emmen gebruik van de kansrijke methodiek Buurtgerichte Sociale Activering. Het doel van alles is een prettige en gezonde leefomgeving in de wijken en de buurt. Daarbij gaat het onder andere om goede woningen, veilige fietspaden, burenhulp, onderwijskansen en sport- en beweegvoorzieningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website