Projectomschrijving

Samen met bewoners en professionals werken aan een gezond leven. Dat is het uitgangspunt van het programma 'Wijkgericht werken aan gezondheidsverschillen'. Bij het verbeteren van haar 'probleemwijken' maakt Groningen gebruik van deze aanpak.

De gemeente gaat uit van de vraag, interesse en kansen onder de hoogste risicogroepen. Vooral mensen in achterstandswijken hebben een achterstand in gezondheid. Een belangrijke doelstelling is om overgewicht bij deze groep tegen te gaan.

Met het programma 'Wijkgericht werken' wil Groningen wijkbewoners en professionals zoals huisartsen actief betrekken bij de directe woon- en leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website