Projectomschrijving

B.Slim is een project om overgewicht bij kinderen in Amersfoort te voorkomen.  Sinds 2005 voeren diverse organisaties in Amersfoort gezamenlijk strijd tegen de kilo’s.

Amersfoort wil het project nu uitbreiden, enerzijds naar een grotere doelgroep (kinderen van negen maanden tot negentien jaar), anderzijds naar meer wijken (van drie naar vier achterstandswijken). Het accent ligt daarbij op leerlingen van vmbo-scholen en roc’s. Daarnaast krijgen zwangere vrouwen bijzondere aandacht want een gezond gewicht begint al voor de geboorte. Hiervoor gaan de betrokken organisaties samenwerken met onder andere verloskundigen, vmbo- en praktijkscholen en roc’s.

B.Slim gaat uit van een lokale integrale aanpak van overgewicht. De aanpak berust op 5 pijlers: creëren van politiek en publiek draagvlak, voorlichting en bewustwording, inpassing in de totaalvisie van de stad, aandacht voor signalering en advisering en zorgen voor een preventief aanbod.

De doelgroep wordt bereikt via onder andere scholen, peuterspeelzalen, wijkcentra, en moskeeën. Tegelijkertijd met het programma B.Slim loopt het project ‘Amersfoort Fr!s!’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website