Projectomschrijving

Vraagstuk

Het Nationaal Preventieakkoord stimuleert gemeenten tot een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). Wat zijn de werkzame elementen van een RGB en wat is de behoefte bij gemeenten aan een instrument om de kosten-baten te bepalen?

Onderzoek

Er worden 12 interviews afgenomen met gemeentefunctionarissen en GGD-medewerkers. Ook zal een quick-scan van de wetenschappelijke literatuur worden uitgevoerd.

Verwachte uitkomst

De resultaten worden samengevat in een rapportage aan ZonMw met een overzicht van de wetenschappelijke evidentie over effectiviteit van RGB activiteiten. Ook wordt hierin een advies opgenomen over de behoefte van GGD’en en gemeenten aan een RGB verantwoordingsinstrument. De bevindingen worden gedeeld met relevante stakeholders en aangeleverd aan het RIVM in de vorm van een 'Wat werkt dossier'. Daarnaast zullen de bevindingen worden verspreid via communicatiekanalen van het Trimbos-instituut, zoals nieuwsbrieven, website, social media en structurele overleggen met stakeholders.

Bekijk de publicatie De Rookvrije Generatie en gemeentelijk tabaksbeleid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website