Projectomschrijving

Vraagstuk

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van een integrale aanpak van overgewicht voor kwetsbare groepen. De werkzame elementen zijn de onderdelen die ervoor zorgen dat de aanpak de gewenste uitwerking heeft.

Onderzoek

Werkzame elementen zijn verzameld door middel van een scoping review van de literatuur, 4 focusgroep gesprekken met 24 mensen uit de doelgroep, 12 groepsinterviews met 25 professionals en een expertmeeting met 26 professionals.

Uitkomst

De resultaten van het project zijn onder andere:
•    Overzicht van 21 interventies voor de integrale aanpak van overgewicht en obesitas voor kwetsbare groepen in Nederland
•    Panel onderzoek naar de integrale aanpak voor overgewicht en obesitas bij kwetsbare groepen in gemeenten.
•    Overzichten van werkzame elementen uit literatuuronderzoek, focusgroep gesprekken met 24 mensen uit de doelgroep en 12 groepsinterviews met 25 professionals.
•    Expertmeeting met 26 professionals van 17 verschillende organisaties.

Deze kennis draagt bij aan het bouwen van een ‘model strategie’ voor de aanpak van overgewicht en obesitas. Daarmee kan op langere termijn gezondheidswinst geboekt worden bij kwetsbare groepen.  

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website