Projectomschrijving

Vraagstuk

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke volksgezondheidsproblemen. Bijna de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Kwetsbare groepen, zoals mensen met een lage sociaal economische status, een migratie-achtergrond of een beperking, hebben hier vaker last van. Om een gezonde leefstijl te bevorderen is een integrale aanpak van overgewicht nodig, maar een een samenhangend overzicht van de werkzame elementen van interventies ontbreekt.

Onderzoek

Om de werkzame elementen te achterhalen zal in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van literatuuronderzoek, interviews en een expertmeeting.

Verwachte uitkomst

Inzicht in de werkzame elementen van een integrale aanpak van overgewicht voor kwetsbare groepen waarmee een model strategie ontwikkeld kan worden. Partners voeren samen het onderzoek uit en verspreiden resultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website