Projectomschrijving

Vraagstuk

Jongens uit lagere opleidingsniveaus en jongens met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op het vertonen en meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn weinig programma’s voor jongens om dit gedrag te voorkomen en over hun effectiviteit is weinig bekend.

Onderzoek

In dit interdisciplinaire project toetsen onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Atria de effectiviteit van twee programma’s van Rutgers: Make a Move (voor laagopgeleide jongens, 12-18 jaar) en Make a Move+ (voor jongens met een LVB, 14-21 jaar). In deze programma’s leren zij over seksualiteit, wensen en grenzen, en omgangsvormen in intieme relaties. Het doel is het bevorderen van gezonde psychoseksualiteit (kennis, attituden, weerbaarheid), en het respecteren van wensen en grenzen van henzelf en anderen. Met verschillende methoden (vragenlijsten, observaties, interviews) wordt onderzocht of, hoe, voor wie en onder welke omstandigheden deze programma’s het gewenste effect hebben.

Verwachte uitkomst

Een evaluatie van de effectiviteit van Make a Move en Make a Move+.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website