Projectomschrijving

Voorkomt de interventie ‘Zet slapen op 1’ slaapproblemen bij jonge kinderen?

Vraagstuk

Het wordt steeds duidelijker dat voldoende slaap belangrijk is voor een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. Verstoorde slaap in kinderen komt vaak voor. Het kan leiden tot gezins-, gezondheids-, en ontwikkelingsproblemen. In dit project wordt een interventie samengesteld om slaapproblemen bij jonge kinderen te voorkómen. De interventie wordt samengesteld samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), en door JGZ-verpleegkundigen en JGZ-artsen toegepast. Daarbij is speciale aandacht voor de communicatie met ouders met weinig opleiding.

Onderzoek

Deze interventie wordt per JGZ-regio aangepast en op kleine schaal uitgetest. Onderzoeksvragen: (1) Verandert de interventie de werkwijze in de JGZ? (2) Verbetert de interventie de slaap van het kind? (3) Wat zijn de ervaringen van ouders en JGZ-artsen en -verpleegkundigen met de interventie?

Verwachte uitkomst

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een interventie gericht op de verbetering van sleep in kinderen van 0-2 jaar oud, op maat gemaakt voor JGZ-regio’s

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website