Projectomschrijving

Vraagstuk

Vrijwel iedereen in Nederland is digitaal. Ook in achterstandsgroepen is het gebruik van een pc en smartphone volop aanwezig. Men gebruikt deze middelen met succes om deel te nemen aan de maatschappij. Als het om gezondheid gaat, blijft het gebruik echter achter. Dat komt enerzijds doordat tools onvoldoende zijn afgestemd op de doelgroep, anderzijds doordat de tools onvoldoende zijn ingebed in de lokale zorg- en preventiestructuren. De digitale Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) geeft inzicht in risicofactoren voor gezondheid en deze is inmiddels met en aan de doelgroep aangepast.

Onderzoek

In dit project onderzoeken we hoe we de PGC het beste kunnen implementeren in de lokale context en deze als startpunt te gebruiken voor interventies in lokale zorg- en preventiestructuren. In een actief consortium, en met oog voor de duurzaamheid van de interventie, evalueren we de effectiviteit van deze integrale eHealth aanpak om het gezondheidspotentieel in Nederland ten volste te benutten.

Verwachte uitkomst

Een evaluatie van de effectiviteit van de integrale eHealth aanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website