Projectomschrijving

Vraagstuk

Werklozen hebben vaker gezondheidsproblemen in vergelijking met werkenden. Gezondheidsproblemen kunnen een belemmering zijn om te participeren in de maatschappij. Het beweegprogramma Bewegen Werkt is gericht op het bevorderen van de gezondheid en (arbeids)participatie van uitkeringsgerechtigden in Nederland.

Onderzoek

Het doel van het project is het optimaliseren en evalueren van Bewegen Werkt. De optimalisatie is gericht op 1) een integrale aanpak van gezondheid & re-integratie, 2) begeleiding van gedragsverandering met motiverende gesprekstechnieken, en 3) inzet WhatsApp voor ondersteuning van cliënten gedurende- en na afloop van het beweegprogramma. We evalueren zowel de effecten (o.a. fysieke en mentale gezondheid, arbeidsparticipatie) als de implementatie van de interventie.

Verwachte uitkomst

Inzicht wordt verkregen in bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie. De Bewegen Werkt modelgetrouwheidsschaal wordt ontwikkeld om implementatie te monitoren in verschillende gemeenten in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website