Projectomschrijving

Vraagstuk

Ouderen in Nederland drinken steeds meer alcohol, hierdoor lopen zij grote risico’s op gezondheidsschade. De preventie van problematisch alcoholgebruik bij ouderen in Nederland staat in de kinderschoenen. Er zijn nog maar weinig interventies ontwikkeld en er is onvoldoende inzicht in wat er precies werkt in het voorkomen en verergeren van alcoholproblemen bij ouderen. Gezondheidsorganisaties zoeken naar passende preventie en meer samenwerking, ieders rol en mogelijkheden hierin zijn nog niet helder.

Onderzoek

Er wordt een literatuurstudie gedaan naar wat werkt in de preventie en behandeling van problematisch alcoholgebruik bij ouderen. Daarnaast wordt gekeken of interventies voor volwassenen in het algemeen ook bij ouderen werken.

Verwachte uitkomst

Er wordt een consortium opgericht van zoveel mogelijk organisaties die een taak hebben in de preventie en zorg voor deze doelgroep. In groepsgesprekken met consortiumleden worden de behoefte aan en de haalbaarheid van invoering en verspreiding van effectieve interventies gepeild, gevolgd door een rapport. Op basis hiervan zal een artikel geschreven worden voor online publicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website