Projectomschrijving

Vraagstuk

Om een trendbreuk in de stijgende trend van overgewicht te realiseren lijkt een integrale aanpak het meest kansrijk. Echter, kennis over de werkzame elementen van interventies bij volwassenen ontbreekt. Ook moeten interventies en programma’s een beter bereik hebben voor en aansluiting hebben met groepen met een verhoogd risico op overgewicht en obesitas. Zoals volwassenen met een lage sociaaleconomische positie en een niet-Westerse achtergrond.

Onderzoek

Om de werkzame elementen te achterhalen zal in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van een literatuurstudie en interviews met interventie-aanbieders en praktijkpartners.

Verwachte uitkomst

Een inventarisatie van Nederlandse interventies en programma’s gericht op het voorkomen en verminderen van obesitas en overgewicht. Hierbij wordt inzicht gegeven in de effecten, kosten en werkzame elementen ervan. Ook de haalbaarheid van een methode om te voorspellen welke werkzame elementen effectief zijn voor welke subpopulatie is getest. De werkwijze en resultaten worden vastgelegd in een openbare rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website