Projectomschrijving

Vraagstuk

Deze voorstudie had als doel om inzicht te geven in de werkzame elementen van preventieve interventies gericht op overgewicht en obesitas bij volwassenen, met een specifieke focus op volwassenen met een lage sociaaleconomische positie en/of niet-Westers.

Onderzoek

Gebaseerd op de database van Loket Gezond Leven, de wetenschappelijke literatuur en gesprekken met deskundigen uit de praktijk zijn 46 interventies geïdentificeerd en werkzame elementen gedestilleerd.

Uitkomst

Voor de integrale interventies voor de algemene bevolking, zijn onder andere de volgende werkzame elementen gedestilleerd: een participatieve aanpak, interventies gericht op geïndiceerde preventie, interventies gericht op voeding en beweging, en de locatie van de interventies Vanuit de praktijk werden een multidisciplinaire samenwerking en voldoende financiële middelen/vergoeding genoemd als werkzame elementen. Weinig studies zijn gepubliceerd voor mensen uit lagere sociaaleconomische groepen en etnische minderheidsgroepen.   

Gebaseerd op de resultaten uit deze voorstudie en de interpretatie van de resultaten zijn een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedefinieerd.

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Fase 2

In fase 2 zoomt het project in op de werkzame elementen van interventies gericht op het thema overgewicht. Het vervolgproject vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website