Projectomschrijving

Evaluatie en Doorontwikkeling Integrale Buurtaanpak AAGG

Vraagstuk

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) is gericht op het voorkomen van overgewicht bij kinderen en het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Op buurtniveau is de AAGG vormgegeven via de Integrale Buurtaanpak. Buurtmanagers staan centraal. Zij agenderen en stimuleren gezonde interventies in hun stadsdeel. Er bestaat echter geen handleiding hoe buurtmanagers de aanpak moeten uitvoeren, met als gevolg dat zij zich vaak laten leiden door hun eigen praktijkervaring. Hierdoor zijn er grote verschillen per buurt.

Onderzoek

Het doel van dit project is het ontwikkelen en evalueren van een toolbox voor een effectieve, stadsbrede aanpak. We doorlopen de volgende fasen:
1.Ontwikkelen keuzehulp waarmee buurtmanager de meest passende activiteiten per wijk kunnen selecteren
2.Ontwikkelen implementatie toolbox
3.Evalueren keuzehulp en toolbox
4.Verkennen hoe andere buurten en steden de toolbox kunnen gebruiken en borgen in hun beleid

Verwachte uitkomst

Ontwikkeling en evaluatie van een toolbox voor een effectieve, stadsbrede aanpak Gezond Gewicht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website